هلدینگ زاگرس

  مشخصات فردی

  وضعیت تاهل

  وضعیت خدمت سربازی


  سوابق تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  نام دانشگاه/ موسسه

  رشته تحصیلی

  گرایش

  معدل

  تاریخ فارغ التحصیلی


  سوابق کاری

  نام شرکت (سازمان)

  شماره تماس

  زمینه فعالیت

  سمت

  فعالیت از

  تا

  آخرین حقوق

  تعداد پرسنل

  علت ترک شغل


  دوره های آموزشی طی شده (تخصصی یا غیرتخصصی)

  عنوان دوره آموزشی

  نام موسسه

  تاریخ برگزاری

  مدت دوره (ساعت)

  معدل

  گواهینامه دارد؟


  اسامی منسوبین درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان و...)

  نام و نام خانوادگی

  نسبت

  سن

  نام محل کار

  شماره همراه


  لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

  1. آیا وسیله نقلیه شخصی دارید؟ نوع وسیله نقلیه را ذکر کنید.

  2. آیا گواهینامه رانندگی دارید؟ نوع گواهینامه را مشخص کنید؟

  3. آیا آمادگی و شرایط اعزام به ماموریت به شهرستانهای محل فعالیت شرکت پخش زاگرس را دارید؟

  4. در صورتی که با هر یک از کارکنان شرکت پخش زاگرس آشنایی یا نسیتی دارید ذکر نمایید؟ (نوع نسبت و آشنایی را نیز ذکر کنید(

  5. آیا تابحال سابقه محکومیت کیفری یا احضار مراجع قضایی را داشته اید؟ در صورت مثبت بودن، میزان و نوع محکومیت را ذکر نمایید.

  6. آیا دخانیات مصرف می کنید؟ چه نوع و به چه میزان؟

  7. آیا از سالمت جسمانی کامل برخوردار هستید ؟ اگر مشکلی دارید ذکر کنید.

  لطفا میزان تسلط خود به مهارت هاي زیر را مشخص نمایید.

  زبان انگلیسی

  Outlook, Gmail

  میزان آشنایی با اینترنت

  تایپ انگلیسی و فارسی

  کار با ویندوز، موبایل و تبلت

  PowerPoint

  word

  excel


  معرف و ضامن

  جهت همکاری با این شرکت نیاز به یک ضامن معتبر به همراه چک و سفته به میزان لازم می باشد، نظر خود را در این خصوص اعلام نمایید.

  لطفا مشخصات دو نفر از آشنایان خود بعنوان معرف و یک ضامن معتبر خود را در جدول زیر ذکر نمایید.

  نام و نام خانوادگی

  نسبت

  شغل

  آدرس

  تلفن

  معرف اول

  معرف دوم

  ضامن


  شغل (سمت) درخواستی

  حقوق درخواستی (ریال)

  از چه زمانی آمادگی شروع به کار را دارید؟

  آدرس محل سکونت و دسترسی

  تلفن تماس (ثابت)

  تلفن تماس (همراه)

  لطفاً مشخص نمایید از چه طریق از آگهی استخدام این شرکت مطلع شدید