فرم استخداماستخدام در شرکت زاگرس


لطفا اطلاعات زیر را به دقت تکمیل فرمایید.

توجه: دقت کنید تکمیل بودن اطلاعات یکی از ملاک های اصلی انتخاب شماست.
ثبت نام کنندگان گرامی توجه فرمایند الصاق عکس اختیاری می باشد


مشخصات شخصی

نام : نام خانوادگی :
کد ملی : تاریخ تولد :
محل : تابعیت :
مذهب : آخرین مدرک تحصیلی :
تلفن ثابت : تلفن همراه :
نشانی دقیق
محل سکونت :
نوع مالکیت منزل : سابقه پرداخت بیمه :
وضعیت تاهل : وضعیت نظام وظیفه :
نام و نام خانوادگی همسر : شغل همسر :
نشانی محل
کار همسر :
اولاد :
تصویر :

مشخصات آخرین مدرک تحصیلی

نام مدرک : نام موسسه :
شهر : معدل :

مشخصات افراد تحت تکفل

نام نسبت سن نشانی
1-
2-
3-

آموزش ها و مهارت های تخصصی

عنوان نام موسسه نشانی
1-
2-
3-

سوابق شغلی

محل کار سمت حقوق از سال تا سال علت ترک کار نشانی و تلفن
1-
2-
3-
4-
5-

مشخصات معرفان (لطفا نام دو نفر معرف و یک نفر ضامن معتبر را ذکر نمایید)

نام نسبت شغل نشانی دقیق تلفن ثابت
1-
2-
3-

آشنایی با زبان های حارجه

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه
1-
2-

سایر اطلاعات

در صورت داشتن مشکلات پزشکی آن ها را ذکر کنید :
متقاضی چه شغلی در شرکت هستید :  
آیا در صورت نیاز توانایی اعزام به ماموریت را دارید؟
نوع گواهی نامه رانندگی : تاریخ اخذ :
نحوه آشنایی با شرکت :